JAK SOUVISÍ VAŠE OKOLÍ S ČAKRAMI ANEB NOVÉ MYŠLENÍ, NOVÁ PŘÁTELSTVÍ

Přátelé 

girls-462072_960_720

Zdroj: Pixabay, Autor: Cherylholt

 

Skupinka lidí, která hraje velice důležitou a klíčovou roli v našich životech. Přátele si  můžeme vybrat a přátelé nás také mohou v našich životech hodně ovlivňovat. Výběr přátel by měl být naprosto vědomou akcí. I když se to může zdát na první pohled celkem povrchní, tak přátele bychom si opravdu měli aktivně vybírat a nejen je pasivně přijímat – prostě tak, jak nám přijdou do života.

Kvalita vašeho okolí odpovídá kvalitě vašeho vnitřního světla. Přátelé a mezilidské vztahy jsou vašim vnitřním zrcadlem. 

Možná si pokládáte otázku, jak může vaše vnější okolí odpovídat vašemu vnitřnímu světu a jakou to má vše vlastně spojitost?

Zákon přitažlivosti a energie čaker

Hodně lidí se stále snaží odmítat, že existují nějaké energetické pole, že máme čakry a že každý člověk vyzařuje nějakou energii. Bohužel (bohudík) pro některé, tomu tak ale vážně je. Jistě to ze svých životů také znáte. Zamyslete se nad tím. Určitě jste obklopeni, nebo se sami obklopujete lidmi, kteří s vámi většinou sdílejí nějaké názory, životní postoje, nebo je „potkal stejný osud“. My lidé, máme podvědomou tendenci se scházet a sdružovat s lidmi, kteří s námi nějakým způsobem rezonují, kteří s námi souhlasí, nebo máme téma pro společnou konverzaci. Máme kolem sebe lidi, kteří jsou „naše krevní skupina“, jsou nám sympatičtí a cítíme se v jejich společnosti příjemně a dobře.

Jak je možné, že se s někým cítíme dobře a s jiným zase ne?

chakra-1063278_960_720

Zdroj: Pixaby, Autor: Sciencefreak

 

Pojďme se na to podívat trošku z hlubšího, metafyzického pohledu. Naše duševní postoje ovlivňují naše energetická centra, která se nacházejí v našem těle, těmto centrům se říká čakry. Těchto čaker se v našem těle nachází 8, každá z nich má svoji barvu a hlavně každá z nich odpovídá jiné oblasti našeho života.

To, které čakry jsou stimulovány, ovlivňuje skutečnost, o jakých životních otázkách přemýšlíme. Můžeme to přirovnat k takovému radaru – přitahujeme a sami jsme přitahováni lidmi s podobnými postoji.

Naše čakry vysílají vlny, které se odrážejí nazpět podobně, jako je tomu u sonaru. Tudíž potkáme-li někoho s podobným energetickým vzorcem, budeme se s ním, díky odrazu jeho čaker, cítit dobře.

Takže řekněme to jednoduše:

Ty energie, ty věci, o kterých nejvíce přemýšlíme, to jaké máme životní postoje ovlivňuje naše vnitřní energie (různé čakry) a ty energie, které u nás převládají potom následně do našeho života přitahují lidi, kteří mají stejné energie.

heart-806512_960_720

Zdroj: Pixaby, Autor: Sciencefreak

 

Máte kolem sebe lidi, kteří neustále řeší finance, nebo materiální věci? Pravděpodobně je řešíte taky, nebo jste více materiální člověk. Máte kolem sebe lidi, kteří řeší svoji váhu a fyzickou podobu? Pravděpodobně i vy sami řešíte to, jak lidé vypadají, kolik váží kil anebo jste na dietě, chcete zhubnout, či naopak. Máte kolem sebe lidi, kteří jsou duchovně zaměření nebo jsou jasnozřiví? Pravděpodobně jste nějakým způsobem s těmito věcmi také nějak ve spojení.

Jaké čakry s čím souvisí?

Teď se podíváme na jednotlivé čakry, jejich popisy a významy a to jaké lidi nám mohou přitahovat do života.

První 3 čakry jsou tři nižší čakry a spojují nás s pozemskými záležitostmi. Další čakry jsou čakry, které nás odkazují na otázky související s vyššími sférami. Duchovně zaměřené čakry se ne náhodou nacházejí v horních partiích těla.

1. Kořenová čakra 

Naleznete ji dole u kořene páteře, mezi konečníkem a pohlavními orgány. Zde je vytvářen vztah k Zemi a fyzickému světu. Je to základní pramen vitální síly pro vyšší čakry, přivádí kosmické energie na tělesně pozemskou rovinu. Poskytuje nám pevnou půdu pod nohama, dodává nám sílu vytrvat, přežít na této planetě. Otázka přežití, budování existence, materiálního zabezpečení, konflikty s partnerem, rodinou, v práci. Když tedy většinu času přemýšlíte o penězích a vlastním zabezpečení, ovlivní to vaši první čakru. Jako magnet budete do svého okruhu přátel přitahovat lidi, kteří si také dělají starosti s financemi, majetkovým zajištěním.

2. Sakrální čakra

Tato čakra se nachází na půli cesti mezi kostrčí a pupkem. Je to centrum původních, základních emocí, plodnosti, rozmnožování, fantazie, inspirace k tvoření. Rodina, uvědomění si – cítím se dobře, cit jeden k druhému, centrum sexuální energie a tvořivých sil. Tato čakra je také spojena s otázkami těla.  Takže lidé, kteří mají fyzické problémy, kteří jsou posedlí svojí váhou, nebo jsou také vedeni jen uspokojením svých fyzických potřeb, mají nevyrovnanou sakrální čakru a pokud ji máte nevyrovnanou i vy, budete do svého života taktéž přitahovat tyto typy. A také si budete do svého života přivádět partnery, kteří lpí jen na uspokojení fyzických tužeb.

Emoce jsou nemoce. Pokud nejsou emoce projevené a prožité, ať negativní či pozitivní, při jejich potlačování onemocní tělo.

3. Solar plexus

Tato čakra má své místo uprostřed našeho těla poblíž pasu za pupkem. Je to centrum síly energie, které navazuje na 2.čakru. Je zde centrum osobnosti. ,,JÁ JSEM“. Projevy mysli, starosti, přizpůsobení se společenským normám. Vůle výkonu, mezilidské vztahy – sympatie, antipatie. Síly a pocity nižších čaker jsou zde analyzovány s energiemi vrchních čaker a použity k formování našeho života. Všechno se zde spojuje a vyživuje celé tělo, je to jakýsi střed těla, naše slunce, je odpovědná za naše celkové naladění a postoje. Pokud se tedy často zabýváme otázkami MOCI, přitahujeme lidi s podobným smýšlením.

Zdroj: Pixabay, Autor: Sciencefreak

Zdroj: Pixabay, Autor: Sciencefreak

 

4. Srdeční čakra

Tato čakra sídlí v hrudi a je spojena s láskou. Je to centrum spojení tří spodních fyzicko-emočních center se třemi horními duchovními. Zde vnímáme soucit, krásu, harmonii, schopnost vciťovat se a naladit se na druhé. Je zde sjednocování skrze lásku, centrum opravdové, ničím nepodmíněné lásky, velký potenciál uzdravování. Ti, kdo řeší srdeční záležitosti, jako je odpuštění, soucit a milostné vztahy, bývají často označování za lidi se zlatým srdcem. Ti mají také tendenci přitahovat do svého života další laskavé lidi. 

5. Krční čakra

Tato čakra se nachází poblíž ohryzku. Je to centrum vyjadřovacích schopností, otázka komunikace, inspirace, spojení myšlenky a projevu, porozumění mezi hlavou a tělem. Tuto čakru stimuluje hlavně důraz na poctivý život, kdy usilujeme o to, aby všechny naše slova a činy byly v souladu s našim vnitřním přesvědčením. Tím k sobě přitahujeme i podobné lidi. Pokud sami mlžíme a nemluvíme pravdu, či nejsme schopni upřímné komunikace, projeví se to i na okolí, které nás obklopuje.

6. Třetí oko

Nachází se v bodě mezi obočím. Je to centrum vědomého vnímaní bytí, vnímání vyšších duchovních sil. Sídlo všech uvědomovacích procesů. Otázka intuice, intelektuálních schopností, paměti a vůle. Je také zaměřena na duchovní zrak a vize. Pokud jste přirozeně jasnozřiví, nebo máte již zkušenosti s vizualizací či meditací, máte tuto čakru otevřenou. Budete tedy do svého života přitahovat lidi s podobnými duchovními schopnostmi a zájmy.

7. Ušní čakry

Nalezneme je přímo nad obočím nalevo a napravo od něj a souvisejí přímo se schopností naslouchat hlasu Ducha. Ti, kdo tiše meditují a dokáží zachytit vzkazy z nebe mají otevřené své ušní čakry a přitahují k sobě další naslouchače.

8. Korunní čakra

Na samém vrcholku hlavy se nachází tato korunní čakra. Ta se aktivuje, kdykoliv si člověk uvědomí, že jsme jedno s Bohem i všemi ostatními. Je to centrum, kterým přijímáme přímo Vesmírnou energii, centrum kterým jsme napojeni na vědomí Vesmíru a kterým přijímáme poznání. Otázka porozumění. Ti, kdo jsou takto zaměření přirozeně do svého života přitahují podobně smýšlející duše, které sdílejí stejnou duchovní cestu.

silhouette-165527_960_720

Zdroj: Pixabay, Autor: Geralt

Nová mysl, noví přátelé

Stalo se vám to taky, že prostě s někým už nemůžete vydržet, protože podle vás řeší úplné blbosti? Ano, každý máme v životě jiné starosti a problémy, ale to, jak o nich smýšlíme a jak je řešíme je přímo spjato s tím, jací vnitřně jsme.

Máte kolem sebe lidi, kteří neustále řeší sexuální vztahy, řeší jen finance a bohatství? Tak tito lidé jsou vedeni prvními třemi čakrami. Jejich primární energie je směřována k těmto čakrám. Se změnou souvisí to, jak člověk duchovně roste, ale také to, jestli je člověk schopen tzv. DUCHOVNĚ PROCITNOUT. Pokud vás „něco“ donutilo o duchovních otázkách přemýšlet, nebo třeba meditovat, pak se vaše primární energie posunula výše.

Jakmile k takovému procitnutí dojde, přirozeně a úplně ztratíte zájem o lidi, kteří žijí pod vlivem nižších čaker. Začnete toužit po lidech, kteří sdílejí vaše přesvědčení anebo je začnete do svého života sami přitahovat.

pinky-swear-329329_960_720

Zdroj: Pixabay, Autor: Cherylholt

 

Podle zákona přitažlivosti – pokud si udržíte pozitivní přístup – přijdou do vašeho života noví, podobně smýšlející přátelé.  

Výběr přátel není jako výběr dobrého filmu. Výběr přátel souvisí hlavně a především s tím, jak si vybereme svůj život a jak prožíváme SAMI SEBE. Souvisí to s našim duchovním rozvojem, naší myslí a uvědoměním. Nebojte se tvořit, nebojte se svůj svět, sebe sami a i své okolí změnit pokud nejste šťastní. Svůj svět a svoji realitu si do určité míry volíme a tvoříme my sami. Je to náš dar a byla by velká škoda tohoto daru nevyužít a nepřijmout ho v celé jeho kráse.

Doufám, že vás tento článek obohatil. Že se zamyslíte nad svým okolím a přáteli, ale také a především sami nad sebou. Nad svým životním stylem, nad svými myšlenkami a prioritami.

hand-1917895_960_720

 

S vědomím člověk může tvořit. S nevědomím může jen následovat.

Ze srdce bych ráda poděkovala svým nejbližším přátelům Gábince, Lukáškovi, Janičce a Ivetce za to, že jsou stále v mém úzkém okruhu přátel a obohacují můj život nesmírnou energií, informacemi a zážitky. 

Váš přítel je odpovědí na vaše potřeby. Je vaším polem, které oséváte s láskou a sklízíte s díkuvzdáním. Je vašim stolem a krbem neboť k němu přicházíte se svým hladem a vyhledáváte ho pro svůj klid.

Můj příběh

Od té doby, co jsem se rozhodla žít v Egyptě a ještě k tomu s muslimem se v mém životě změnilo mnoho. Jednou z velkých změn byla i „sestava“ mého okolí a přátel. Mnoho tak zvaných přátel a i členů rodiny se na tento vztah a životní rozhodnutí dívalo a dívá skrze prsty a odsoudilo jej. Já jsem ale díky naslouchání svého ducha poznala, co je to opravdové přátelství, jak by mělo vypadat a jaké lidi ve svém okolí chci mít a jaké zase naopak nechci. Do té doby, než jsem začala žít v Egyptě, jsem se snažila být se všemi za dobře. Být přátelská a hlavně se nikde moc neprojevovat, protože jsem se bála kritiky, odsouzení za svůj názor a také nepřátelství.

Díky svému obrovskému duchovnímu růstu a pokroku jsem si ale uvědomila, že nemusím ve svém životě snášet lidi, kteří mě stahují dolů, lidi, kteří nemají stejné napojení a takový ten „stejný svět“. Procitla jsem a uvědomila jsem si, že je to můj život a já se nemusím stydět za svá rozhodnutí a své postoje a názory. Pochopila jsem, že můj vnější svět je odrazem toho mého světa vnitřního. Rozhodla jsem se, že již nechci být materiálně svázaným člověkem, který  řeší prioritně jen věci jako bohatství, tělesnou váhu, velká prsa, vzhled podle modelek a časopisových modelů atd.

Ještě před Egyptem jsem začala číst různé knížky, poslouchat nahrávky a zabývat se duchovnem a osobním rozvojem. Začala jsem meditovat a změnil se mi absolutně od základů můj přístup k životu a světu. Spoustu lidí už bylo pro mě nezajímavých a brali mi moji drahocennou energii. Věděla jsem, že s těmito lidmi již nechci být v kontaktu, ale dělalo mi velký problém ukončit vazby a vztahy. Poté mi přišel do cesty Egypt, který mi hodně pomohl s „čistkou“ starých přátelství. Nicméně život neustále tepe a do života vám přicházejí noví a noví lidé. Je třeba se naučit lidi rozeznávat a své přátelé si opravdu vybírat. Je třeba se nebát přestat se stýkat, či ukončit přátelství s lidmi, se kterými se necítíte dobře a kteří vás energicky vyčerpávají.

Na základě této mé zkušenosti jsem se rozhodla napsat tento podrobný článek o přátelství. O tom, jak pochopit podle vnějšího světa ten náš vnitřní. O tom, jak se nebát být sám/sama sebou a přijímat přirozenou změnu našeho okruhu přátel. O tom, jak se necítit provinile a nemít pocit, že když se s někým nechceme bavit, tak jsme zlí, sobečtí a nikdo nás nebude mít rád –  protože TAKHLE TO NENÍ!

Více o tom, co mi DAL A VZAL život v Egyptě se můžete dočíst v mém eBooku zdarma << ZDE >>

 

Maa Salama

Barbora Aref

Barbora Aref
Jsem "barevná" žena, která žije svůj obyčejný život neobyčejným způsobem. Ukazuji lidem, že svět není černobílý a že multikulturní vztahy jsou normální. Pomáhám a otevírám své srdce těm, kteří se zajímají o jinou kulturu, o život v Egyptě, o vztahy, cestování a potřebují získat cenné informace, které na Wikipedii nenajdou. Otevírám dveře poznání do světa, který se nám zdá být neznámý a vzdálený... Více o mně se můžete dozvědět zde>>
Komentáře