SYMBOLY STAROVĚKÉHO EGYPTA – DÍL 1.

Egypt a život v této zemi je neodmyslitelně spjat s jeho fascinující historií. Tak stejně, jak jsou jeho historií fascinovány milióny lidí po celém světě, jsem jí fascinovaná i já samotná. A to nejen z hlediska událostí a faktů. Ale hlavním důvodem toho, že je mi starověká egyptská civilizace blízká, je hledisko filozofické a duchovní. Symboly starověkého Egypta jsou jedním z témat, kterým se zabývám a kterým (ač pro mnohé pragmatiky nesmyslně) hluboce věřím. A z toho důvodu jsem se rozhodla napsat tento okrajový článek o posvátných symbolech Egypta.

Něco málo na úvod…

Starý Egypt vděčil za svou vyspělou kulturu Nilu. Z jeho cyklicky se opakujících záplav si vytvořil na tehdejší dobu vytříbenou víru, jejímž předobrazem byl přírodní koloběh vzniku, pomíjení a znovuzrození. Ačkoliv dnes většinu informací o této kultuře získáváme z jejich hrobů, jedná se v případě starých Egypťanů o nanejvýš k životu orientovaný návod, který se myšlenky na stáří a smrt snažil v co nejvyšší míře potlačit. Místo nich se do popředí stavěla představa života časného i obnovujícího se. Abychom mohli porozumět náhledu na svět starých Egypťanů, musíme na něj nahlížet z magicko-spirituálního úhlu pohledu, což pro mnohé z nás – v dnešní materialistické a ateistické společnosti – nemusí být zrovna jednoduché. Nicméně k tomu, abychom byli schopni pochopit myšlení této dávné civilizace, je třeba se v naší mysli přesunout v časoprostoru a plně se soustředit na chápání a směr, jakým starověcí Egypťané ubíraly své myšlenky a svůj život.

egypt-1744581_960_720

Myšlení tohoto národa nebylo logicko-racionální, nýbrž obrazně symbolickéPlatila magická zásada, že vše vznešené, velké se odráží v malém, ve zdánlivě nepostřehnutelném – jak nahoře tak i dole, makrokosmos je roven mikrokosmu.

Na tomto základě se například Skarabeus stal symbolem vycházejícího slunce a nebe mohlo být ztvárněno jako kráva. Tím, že věci měly svůj odraz i v malém měřítku, bylo možno symbolickým jednáním a zobrazováním ovlivnit důležité jevy a uspořádání světa bohů i světa časného. Symbolům samotným se připisovala jim vlastní, svébytná síla, druh, podstatnosti nebo duše.

travel-3098815_960_720

Ve staroegyptském náboženství zdomácnělo nepřehledné množství božstev a jejich rozmanitých podob. Bohům – jakož ostatně i lidem – se přisuzovalo velké množství osobních vloh, takže jedno a totéž božstvo mohlo být znázorňováno v nejrozličnějších podobách, takříkajíc osobnostně rozštěpených. Pochopíme-li tuto logiku, bude porozumění nebesům, oživeným božstvy, mnohem snazší.

V mytologii byl pozemský život od životního prostředí božstev striktně oddělen. Jediným spojovacím článkem mezi oběma světy byla postava faraona. V tomto smyslu nebyl uctíván přímo jako bůh, ale jako ten, na jehož péči záleží, zda bude správně udržovaná harmonie mezi božským a lidským světem. Proto náleželo do kruhu jeho povinností i udržování náboženských obřadů, popřípadě i jejich osobní vedení.

Vysvětlení staré egyptské symboliky je pokusem o přiblížení dnešnímu člověku myšlení starého Egypta a také pokusem o přenesení symbolických souvislostí a vlivů, které nás provázejí po sta tisíciletí až do současnosti.

 

Co nám mohou přinést do života konkrétní starověké egyptské symboly?  

 

I. ANKH – NILSKÝ KŘÍŽ

VÝZNAM:

Ankh je symbolem věčného života. Původně je to hieroglyf pro život, též narození, znovuzrození a oživení nebo nesmrtelnost. Je to nejznámější starověký egyptský amulet, který byl nalezený v mnoha hrobkách a zajistí vám energii přinášející zdraví, prosperitu a dlouhý život.

SMYSL & POSELSTVÍ: 

Ankh reprezentuje vše, co je pro nás cenné a také trvalé. Používáme ho pro ochranu a podporu ve vztazích a situacích, které nás stojí úsilí. Přináší nám vytrvalost a oprostí nás od pochybností a nesnází.

POŘIĎ SI SVŮJ RUČNĚ VYROBENÝ ANKH Z EGYPTA ZDE

Ankh – Nilský kříž

II. SKARABEUS

VÝZNAM:

Skarabeus je původně symbol věčného života a znovuzrození. Tento amulet symbolizuje chrobáka, který před sebou neúnavně valí kuličku trusu, Egypťané v něm viděli obraz slunečného kotouče – zjevení Cheprese, boha vycházejícího slunce.

SMYSL & POSELSTVÍ: 

Skarabeus vám pomůže v ujištění, že něco nepotřebné, špatné skončilo a zároveň něco šťastné a přínosné přichází. Tento symbol vám dodá i v těch nejtemnějších chvílích vašeho života naději a šanci na nové světlé začátky a pomůže vám v uvědomění, že štěstí a úspěch se nachází v nitru každého z nás.

POŘIĎ SI SVÉHO RUČNĚ VYROBENÉHO SKARABEA Z EGYPTA ZDE

Skarabeus

 

III. HOROVO OKO – VEDŽAT

VÝZNAM: Slunce a měsíc platily za oči boha Hóra. Hórovo oko bylo v Egyptě velmi oblíbeným amuletem, protože ztělesňovalo věčně se vracející znovunastolení universální harmonie. Podle mýtu vyloupl vždy nenávistný bůh Seth jednou svému strýci Hórovi oko, načež usmrtil a rozčtvrtil svého otce Osirida. Moudrý měsíční bůh Thot však oko znovu vsadil na jeho místo a uzdravil jej. Hórus takto přispěl k tomu, že jeho otec Osiris byl vzbuzen k novému životu. Od té doby platí Hórovo oko za předobraz obětních dějů a nachází se také na zobrazeních lotosového boha Nefertem.

Levé Hórovo oko zastupovalo měsíc a tím i ženskost a minulost.

Pravé Hórovo oko ztělesňovalo mužské síly slunce a budoucnost.

 

SMYSL & POSELSTVÍ: 

Horovo oko nám pomáhá uspět na naší cestě a věřit ve své vlastní schopnosti a vnitřní sílu. Jeho poselství spočívá v tom, že na jakékoliv zvolené životní cestě je třeba obětovat a vynaložit  mnoho energie a úsilí, abychom dosáhli svých cílů a úspěchu. Nicméně tento amulet nám pomůže udržet vnitřní přesvědčení a sílu za jakýchkoliv okolností uspět.

POŘIĎ SI SVÉ RUČNĚ VYROBENÉ HOROVO OKO Z EGYPTA ZDE

Horovo oko

Ať už v posvátnost starověkých symbolů věříte, nebo ne, tak fakt, že starověká egyptská civilizace byla velice moudrá a nadčasová, je nepopiratelný. Samotné symboly nám do života přinést žádné zázraky nemusí, každopádně víra, kterou si neseme ve svých srdcích – ať už k čemukoliv či komukoliv – do našich životů zázraky vždycky přináší. Otázkou je, zda jsme tyto zázraky schopni rozpoznat a vidět. Občas totiž přichází v čas, kdy to nejméně očekáváme a ve formě, kterou jsme si nikdy nepředstavovali.

Dívat se očima srdce v kombinaci s hlubokou vírou je klíčem k utváření naší vlastní reality. Reality, kterou v daném okamžiku chceme žít!

Maa Salama!

Barbora

PS: Další článek o starověkých egyptských symbolech najdete brzy na mém blogu. Pokud si nechcete nechat ujít novinky (nejen) ze života v Egyptě, tak nezapomeňte zůstat v kontaktu!

 

Barbora Aref
Jsem "barevná" žena, která žije svůj obyčejný život neobyčejným způsobem. Ukazuji lidem, že svět není černobílý a že multikulturní vztahy jsou normální. Pomáhám a otevírám své srdce těm, kteří se zajímají o jinou kulturu, o život v Egyptě, o vztahy, cestování a potřebují získat cenné informace, které na Wikipedii nenajdou. Otevírám dveře poznání do světa, který se nám zdá být neznámý a vzdálený... Více o mně se můžete dozvědět zde>>
Komentáře
 • POTKÁME SE NA FACEBOOKU

  Barbora Aref – vedome leceni

 • Chytrý online průvodce Egyptem

 • NEBO NA INSTAGRAMU
  This error message is only visible to WordPress admins

  Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

  There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

 • NAVŠTIVTE VĚDOMÉ NAKUPOVÁNÍ

 • ARCHIV VŠECH ČLÁNKŮ
 • NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY