SYMBOLY STAROVĚKÉHO EGYPTA – DÍL 1.

Egypt a život v této zemi je neodmyslitelně spjat s jeho fascinující historií. Tak stejně, jak jsou jeho historií fascinovány milióny lidí po celém světě, jsem jí fascinovaná i já samotná. A to nejen z hlediska událostí a faktů. Ale hlavním důvodem toho, že je mi starověká egyptská civilizace blízká, je hledisko filozofické a duchovní. Symboly starověkého Egypta jsou jedním z témat, kterým se zabývám a kterým (ač pro mnohé pragmatiky nesmyslně) hluboce věřím. A z toho důvodu jsem se rozhodla napsat tento okrajový článek o posvátných symbolech Egypta.

Něco málo na úvod…

Starý Egypt vděčil za svou vyspělou kulturu Nilu. Z jeho cyklicky se opakujících záplav si vytvořil na tehdejší dobu vytříbenou víru, jejímž předobrazem byl přírodní koloběh vzniku, pomíjení a znovuzrození. Ačkoliv dnes většinu informací o této kultuře získáváme z jejich hrobů, jedná se v případě starých Egypťanů o nanejvýš k životu orientovaný návod, který se myšlenky na stáří a smrt snažil v co nejvyšší míře potlačit. Místo nich se do popředí stavěla představa života časného i obnovujícího se. Abychom mohli porozumět náhledu na svět starých Egypťanů, musíme na něj nahlížet z magicko-spirituálního úhlu pohledu, což pro mnohé z nás – v dnešní materialistické a ateistické společnosti – nemusí být zrovna jednoduché. Nicméně k tomu, abychom byli schopni pochopit myšlení této dávné civilizace, je třeba se v naší mysli přesunout v časoprostoru a plně se soustředit na chápání a směr, jakým starověcí Egypťané ubíraly své myšlenky a svůj život.

egypt-1744581_960_720

Myšlení tohoto národa nebylo logicko-racionální, nýbrž obrazně symbolickéPlatila magická zásada, že vše vznešené, velké se odráží v malém, ve zdánlivě nepostřehnutelném – jak nahoře tak i dole, makrokosmos je roven mikrokosmu.

Na tomto základě se například Skarabeus stal symbolem vycházejícího slunce a nebe mohlo být ztvárněno jako kráva. Tím, že věci měly svůj odraz i v malém měřítku, bylo možno symbolickým jednáním a zobrazováním ovlivnit důležité jevy a uspořádání světa bohů i světa časného. Symbolům samotným se připisovala jim vlastní, svébytná síla, druh, podstatnosti nebo duše.

travel-3098815_960_720

Ve staroegyptském náboženství zdomácnělo nepřehledné množství božstev a jejich rozmanitých podob. Bohům – jakož ostatně i lidem – se přisuzovalo velké množství osobních vloh, takže jedno a totéž božstvo mohlo být znázorňováno v nejrozličnějších podobách, takříkajíc osobnostně rozštěpených. Pochopíme-li tuto logiku, bude porozumění nebesům, oživeným božstvy, mnohem snazší.

V mytologii byl pozemský život od životního prostředí božstev striktně oddělen. Jediným spojovacím článkem mezi oběma světy byla postava faraona. V tomto smyslu nebyl uctíván přímo jako bůh, ale jako ten, na jehož péči záleží, zda bude správně udržovaná harmonie mezi božským a lidským světem. Proto náleželo do kruhu jeho povinností i udržování náboženských obřadů, popřípadě i jejich osobní vedení.

Vysvětlení staré egyptské symboliky je pokusem o přiblížení dnešnímu člověku myšlení starého Egypta a také pokusem o přenesení symbolických souvislostí a vlivů, které nás provázejí po sta tisíciletí až do současnosti.

 

Co nám mohou přinést do života konkrétní starověké egyptské symboly?  

 

I. ANKH – NILSKÝ KŘÍŽ

VÝZNAM:

Ankh je symbolem věčného života. Původně je to hieroglyf pro život, též narození, znovuzrození a oživení nebo nesmrtelnost. Je to nejznámější starověký egyptský amulet, který byl nalezený v mnoha hrobkách a zajistí vám energii přinášející zdraví, prosperitu a dlouhý život.

SMYSL & POSELSTVÍ: 

Ankh reprezentuje vše, co je pro nás cenné a také trvalé. Používáme ho pro ochranu a podporu ve vztazích a situacích, které nás stojí úsilí. Přináší nám vytrvalost a oprostí nás od pochybností a nesnází.

POŘIĎ SI SVŮJ RUČNĚ VYROBENÝ ANKH Z EGYPTA ZDE

Ankh – Nilský kříž

II. SKARABEUS

VÝZNAM:

Skarabeus je původně symbol věčného života a znovuzrození. Tento amulet symbolizuje chrobáka, který před sebou neúnavně valí kuličku trusu, Egypťané v něm viděli obraz slunečného kotouče – zjevení Cheprese, boha vycházejícího slunce.

SMYSL & POSELSTVÍ: 

Skarabeus vám pomůže v ujištění, že něco nepotřebné, špatné skončilo a zároveň něco šťastné a přínosné přichází. Tento symbol vám dodá i v těch nejtemnějších chvílích vašeho života naději a šanci na nové světlé začátky a pomůže vám v uvědomění, že štěstí a úspěch se nachází v nitru každého z nás.

POŘIĎ SI SVÉHO RUČNĚ VYROBENÉHO SKARABEA Z EGYPTA ZDE

Skarabeus

 

III. HOROVO OKO – VEDŽAT

VÝZNAM: Slunce a měsíc platily za oči boha Hóra. Hórovo oko bylo v Egyptě velmi oblíbeným amuletem, protože ztělesňovalo věčně se vracející znovunastolení universální harmonie. Podle mýtu vyloupl vždy nenávistný bůh Seth jednou svému strýci Hórovi oko, načež usmrtil a rozčtvrtil svého otce Osirida. Moudrý měsíční bůh Thot však oko znovu vsadil na jeho místo a uzdravil jej. Hórus takto přispěl k tomu, že jeho otec Osiris byl vzbuzen k novému životu. Od té doby platí Hórovo oko za předobraz obětních dějů a nachází se také na zobrazeních lotosového boha Nefertem.

Levé Hórovo oko zastupovalo měsíc a tím i ženskost a minulost.

Pravé Hórovo oko ztělesňovalo mužské síly slunce a budoucnost.

 

SMYSL & POSELSTVÍ: 

Horovo oko nám pomáhá uspět na naší cestě a věřit ve své vlastní schopnosti a vnitřní sílu. Jeho poselství spočívá v tom, že na jakékoliv zvolené životní cestě je třeba obětovat a vynaložit  mnoho energie a úsilí, abychom dosáhli svých cílů a úspěchu. Nicméně tento amulet nám pomůže udržet vnitřní přesvědčení a sílu za jakýchkoliv okolností uspět.

POŘIĎ SI SVÉ RUČNĚ VYROBENÉ HOROVO OKO Z EGYPTA ZDE

Horovo oko

Ať už v posvátnost starověkých symbolů věříte, nebo ne, tak fakt, že starověká egyptská civilizace byla velice moudrá a nadčasová, je nepopiratelný. Samotné symboly nám do života přinést žádné zázraky nemusí, každopádně víra, kterou si neseme ve svých srdcích – ať už k čemukoliv či komukoliv – do našich životů zázraky vždycky přináší. Otázkou je, zda jsme tyto zázraky schopni rozpoznat a vidět. Občas totiž přichází v čas, kdy to nejméně očekáváme a ve formě, kterou jsme si nikdy nepředstavovali.

Dívat se očima srdce v kombinaci s hlubokou vírou je klíčem k utváření naší vlastní reality. Reality, kterou v daném okamžiku chceme žít!

Maa Salama!

Barbora

PS: Další článek o starověkých egyptských symbolech najdete brzy na mém blogu. Pokud si nechcete nechat ujít novinky (nejen) ze života v Egyptě, tak nezapomeňte zůstat v kontaktu!

 

Barbora Aref - Vědomé Léčení
Jsem vědomá žena, která žije svůj obyčejný život neobyčejným způsobem. Ukazuji lidem cestu poznání skrze své vědomé léčení. Věnuji se aromaterapii, rostlinným olejům, psychoaromaterapii, terapii sdílením a aromaterapeutickým masážím. Více o mně se můžete dozvědět zde>>
Komentáře