VELKOLEPÝ OBJEV V EGYPTĚ – NOVÝ DRUH DINOSAURA: MANSOURASAURUS

Paleontologové v Egyptě objevili unikátní kosterní pozůstatky obřího dinosaura z dob svrchní křídy. Nový druh dinosaura , který byl objeven v oáze Dakhla, je Mansourasaurus. Fosílie je stará 80 milionů let. Dinosaurus měřil 10 metrů a byl asi 2 metry vysoký.Pro výzkumníky je to zlomový nález, který může osvětlit dosud nepříliš zmapovaný vývoj tohoto zvířecího druhu na území dnešní Afriky. Celý příběh si můžete přečíst níže.

 

Jeho široké tělo a jeho obrovská velikost z něj učinily pána. Jeho obrovská síla mu dala právo na existenci a jeho majestátní vzhled ho chránil před útoky nepřátel. Po léta byl pánem země; miliony let před tím, než se na planetě Zemi objevil člověk, byl právě on pánem všech míst, vítěz……..ale pak z povrchu zemského zmizel.

Zpátky do minulosti: Asi před 100 miliony lety byla západní poušť jednou z nejvíce úrodných oblastí na světě. V té době, geologicky známém jako doba svrchní křídy, se mokřady čerstvé vody rozšířily po délce a šířce egyptské pouště. Stromy byly svěží zeleně a přinesly tak život velkým skupinám organismů – včetně dinosaurů.

V té době se dinosauři – včetně býložravců a masožravců, pásli v údolích, které prostupovali v bažiny. Existence těchto tvorů trvala 165 miliónů let, pak ale zanikla kvůli neznámým okolnostem.  V určení toho, jaké byly příčiny vyhynutí dinosaurů, dominovala hlavně představivost vědců. Abychom ale dosáhli reálných poznatků o jejich vyhynutí, tak vědci čas od času odhalují kostry dinosaurů ve snaze zkoumat jejich životní podmínky, a tak i odvodit tajemství jejich zániku.

Nyní společný egyptsko-americký tým objevil nový kus puzzle, který odhalil tajemství velkého vyhynutí dinosaurů na konci křídové éry asi před 65 miliony let. A také objevili nový druh dinosaura, kterého nazvali Mansourasaurus po univerzitě Mansoura , z kama pochází hlavní výzkumný pracovník paleontolog Hesham Sallam. Sallam vedl také samotný výzkum.

Podle studie zveřejněné v pondělí v renomovaném vědeckém časopise Nature, jednom z nejdůležitějších vědeckých časopisů na světě, byl tým schopen odhalit zcela nový typ dinosaura. Toto jedinečné „vědecké vítězství“, přidá další důležitou položku na seznam fosilních objevů v Egyptě.

Co se ale týká posledních let života dinosaurů, je africký kontinent prázdnou stránkou. Fosílie nalezené v Africe jsou staré pouze 90 až 100 milionů let. V Africe se obecně nachází málo fosílií a jsou daleko od období zániku dinosaurů a to více než o 25 miliónů let. Vývoj dinosaurů v Africe byl a stále je do značné míry tajemstvím.

Nicméně nyní tento významný objev výzkumného týmu, který se skládá z – Univerzity Mansoura ve spolupráci s Ohio Univerzitou, Nadací Leakey, National Geographic Society a National Science Foundation – zaplní mezeru, která by mohla přispět k vyřešení „tajemství dinosaurů“.

Nový dinosaurus byl nalezen v oáze Dakhla během probíhající výzkumné expedice. Tuto expedici vedl výše zmíněný Sallam, který získal jeho titul v oblasti paleontologie obratlovců na Oxfordské univerzitě ve spolupráci s ženským výzkumným týmem složeným z Iman El-Dawoudi, Sanaa El-Sayed a Sara Sabre z univerzit Mansoura a Assiut.

Nově objevený dinosaurus patří do skupiny nazvané Titanosauria, typ dlouhosrstého býložravého dinosaura, který se vyskytoval po celém světě během období svrchní křídy. Tato skupina je známá jako skupina největších divokých zvířat známých až do současnosti. Nicméně  nově objevený dinosaurus je v mnoha vlastnostech odlišný. Jeho váha je zhruba ekvivalentní hmotnosti afrického slona a její struktura se liší od hmotnosti skupiny Titanosauria.

 

 

Vše to začalo před 10 ti lety – celý příběh

V roce 2008 začal vědecký tým sestavovat plán na hledání dinosaurů v sedimentárních vrstvách Egypta, jižně v západní poušti. A o pět let později objevil tento tým první kosti Mansourasauruse v Dakhla oáze, která se nachází asi 700 km jihozápadně od Káhiry.

Podle Iman El-Dawoudi výzkumný tým zkoumal přechodné období, které jeho sedimentární vrstvy odhalily zvětráváním a erozí. „Země je tvořena skupinou vrstev, starší vrstva pod novou vrstvou, faktory zvětrávání a eroze odhalují tyto vrstvy, geologové určují jejich věk a vykopáváme je“, řekla Dawoudi ve vyjádřeních. Dodala, že tým používal „geologii Egypta“, knihu pozdního vědce Rushdiho Saida jako výchozí  bod pro hledání sedimentárních vrstev patřících do pozdního křídového období.

Poté, co vědecký tým identifikoval dotčenou vrstvu – vrstvu, která patřila do pozdní křídové periody mezi 70 a 80 miliony lety, rozdělil regiony a začal pracovat, dokud nenašel v prosinci první kost na cestě Dakhla Oasis, to bylo v roce 2013. Tým se vrátil na univerzitu Mansoura a vyzvedl tam potřebné vybavení a  poté se v únoru 2014 tým vrátil na místo a postavil stany a zázemí. Během 21 dní strávených výzkumným týmem v poušti vyňali skupinu kostí stejného dinosaura.

Po natočení místa a kostí se tým vrátil opět na univerzitu a kontaktoval zahraniční vědecký tým, aby společně vědecky diskutovali o povaze a druhu objevu. Záhy byli překvapeni, protože kosti nalezené týmem patří k úplně novému typu dinosaura.

V tomto okamžiku tým věděl, že vědecký objev bude pro vědeckou komunitu velice důležitý. Tým začal provádět další rozsáhlé studie o nově objeveném dinosaurovi a hledat pro něj jméno. Nakonec se dinosaura rozhodli pojmenovat jako „Mansourasauruse“ po univerzitě Mansoura, která také vedla objev a nesla většinu nákladů na financování mise.

 

Fotografie nalezených fosilií

Podle Iman El-Dawoudi Egyptský vědecký tým dinosaura objevil, vykopal z písku, vyfotografoval a vyčistil kosti, zatímco role zahraničního vědeckého týmu byla omezena  na vědecké recenze, výsledky analýz, psaní a diskuse o druhu a pohlaví dinosaurů.  „Využili jsme obrovské zkušenosti amerického expertního týmu v oblasti dinosaurů,“ řekla Dawoudi a dodala, že úloha zahraničního vědeckého týmu a fáze vědeckých diskusí nejsou nijak významnější než fáze objevování a samotného vykopávání.

Další zvrat v objevu

Po hledání a vyšetřování objevil egyptsko-americký tým spojení mezi Mansourasaurusem a jedním z evropských dinosaurů a toto bylo druhé překvapení. Spojení mezi těmito dvěma dinosaury znamená vztah a možnost  spojení/ „mostu“ mezi africkým a evropským kontinentem.

Před milióny lety byla Evropa a Asie na jedné ploše, nazývala se Eurasie (Pangea), zatímco Afrika a Amerika byly jedním kontinentem odděleným mořem nazývaným Tethyes, předkem moře, nyní známého jako Středozemní moře. Doteď podle vědců neexistovalo žádné pozemské spojení mezi severním blokem Asie a Evropy s jižním blokem, kterého byla Afrika součástí.

Nicméně nově objevený dinosaurus  může odhalit fakt, že opravdu existoval „pozemský most“ mezi Evropou a Afrikou, skrze který tento druh dinosaurů přecházel, a rozdělil tak evoluční cestu, která tvoří dva velmi podobné typy dinosaurů: první v Evropě a druhý v Africe.

Podle Imana El-Dawoudi tento nový objev potvrzuje spojení mezi Evropou a Afrikou asi před 70 miliony let. Poznamenala, že místo spojení je dosud neznámé, ale v blízké budoucnosti může být zjištěno. „Tento bod může souviset s výčnělky ve středomořském regionu, jejichž pláže dosahovaly těch dnů až k hranicím oáz Dakhla a Al-Kharja“ řekla.

Vedoucí výzkumník a paleontolog Hesham Sallam, který vedl studii, říká, že je velmi hrdý na svůj tým. „Je to první tým svého druhu v Africe a arabském světě, který se specializuje na paleontologii obratlovců,“ řekl.

Výzkumný tým při nálezu

Matthew C. Lamanna, palaeontolog v Přírodovědeckém muzeu Carnegie, uvedl, že: „Když jsem viděl fotky fosilií, spadla mi čelist. Je to jako Svatý grál. Skvěle zachované pozůstatky z období konce dinosaurů v Africe. Po nich paleontologové pátrali opravdu hodně dlouho“

A co bude dále po tak velkolepém objevu?

Dr. Heshama Sallam řekl, že chce pokračovat ve zkoumání pouště, aby objevil další dinosaury a také by si i nadále přál přiměřenou podporu jak finančně, tak intelektuálně. Chtěl by objevit egyptského dinosaura zvaného Spinosaurus, který žil před 90 miliony let v západní poušti a severní Africe.

Sallam usiluje o to, aby  právě jeho tým tvořil základ pro další egyptské týmy zapojené do studia paleontologie obratlovců. „V zahraničí je dokonce i nějaký druh cestovního ruchu založený na fosiliích,“ řekl.

Objevy tohoto druhu nám odkrývají cestu do dávné minulosti, říká Sallam, a věří, že minulost je důležitou součástí přítomnosti a že informovanost o minulosti nám může pomoct v předvídání budoucnosti. Když víme například, jak dinosauři vymizeli, budeme se snažit vyhnout faktům, které vedly k jejich zániku.

Některá zajímavá fakta o objevu:

  • 6: Počet výprav egyptského týmu až do objevu
  • Prosinec 2013: datum prvního nálezu
  • 21: Počet dnů trvání extrakce
  • Únor 2014: Datum extrakce
  • Mansourasaurus má délku 10 metrů od nosu po ocas
  • Mansourasaurus je asi dva metry vysoké.
  • 29. ledna 2018: Datum vědecké publikace

 

Maa Salama

Barbora Aref

 

Zdroj: http://www.egyptindependent.com/the-whole-story-behind-newly-discovered-egyptian-dinosaur-mansourasaurus/
Autor: Al Masry Al Youm
Překlad: Volný překlad

 

Barbora Aref
Jsem "barevná" žena, která žije svůj obyčejný život neobyčejným způsobem. Ukazuji lidem, že svět není černobílý a že multikulturní vztahy jsou normální. Pomáhám a otevírám své srdce těm, kteří se zajímají o jinou kulturu, o život v Egyptě, o vztahy, cestování a potřebují získat cenné informace, které na Wikipedii nenajdou. Otevírám dveře poznání do světa, který se nám zdá být neznámý a vzdálený... Více o mně se můžete dozvědět zde>>
Komentáře